Kontakta oss för information
No-Slip halksyddsbehandling gör golvet 100% halkfritt.
Genom att etsa små mikroskopiska porer i underlaget skapas friktion.
Inga kem eller medel lämnas kvar på golvet efter behandlingen.
En behandling tar i snitt 2 timmar och utförs av tekniker
90 Second Website Builder

SWEDEN
Machines & Supply
SERVICE